L'escola, qüestió de potestat parental

 

El progenitor que té la guarda dels fills, pot decidir a quina escola van? I, si és així,  què passa quan hi ha guarda compartida? Han de posar-se d’acord tots dos progenitors? Aquesta és una consulta que, sovint, rebem els advocats de família, especialistes en divorcis i separacions, normalment durant el període entre Setmana Santa i l’inici del nou curs escolar.

Doncs sí, els progenitors s’han de posar d’acord sobre l’escola a la que van o han d’anar els seus fills. I han de posar-se d’acord sempre, tant si hi ha guarda compartida com si no. L’elecció de l’escola dels fills no pertany a l’esfera de la guarda, sino que correspon a l’àmbit de la potestat parental que, tret de casos molt especials, resideix en ambdós progenitors de manera compartida.

Què passa, doncs, quan un progenitor canvia d’escola els fills sense el consentiment de l’altre? Normalment, això és difícil a Catalunya, atès que la gran majoria d’escoles demanen la signatura de tots dos progenitors per a la inscripció.  Quan, de vegades, succeeix, el progenitor no consultat o que no està d’acord ha d’oposar-se de manera clara, nítida i fefaent. Per una banda, convé que comuniqui la seva oposició a l’altre progenitor i al nou centre escolar. Però, sobretot, el progenitor que no pren la decisió  ha de plantejar una controvèrsia en l’exercici de la potestat parental en els termes de l’article  236-13 del Codi Civil de Catalunya.

És a dir, no n’hi ha prou amb manifestar l’oposició via correu electrònic o burofax, per exemple. La jurisprudència més recent diu que cal anar més enllà i cal acudir  a l’autoritat judicial per a que decideixi, i això s’ha de fer en el termini de trenta dies a partir del moment en què es va tenir coneixement de la inscripció escolar no consentida. Si no es fa així, es tindrà per atorgat el consentiment tàcit.