advocat divorcis Barcelona

Covid i negativa a permetre la vacunació

Què pot passar si un tutor legal  es nega a que es vacuni la persona que té al seu càrrec? Gairebé totes les enquestes diuen que als voltants d’un 25% de la població de l’Estat Espanyol  no veu clar vacunar-se o, directament, no es vol vacunar. A dia d’avui, ja s’han produït casos en què familiars de persones dependents s’han oposat a que siguin vacunats.Què  pot passar en aquests casos?  És legal, això? El poder que la llei atorga a un tutor legal,  li permet adoptar decisions d’aquesta mena? Cal buscar la resposta en l’article 9 de la Ley de Autonomía del Paciente,  que diu, clarament, que el tutor, o bé els familiars d’una persona dependent, han de prendre les decisions que creguin oportunes, sempre tenint en compte “el benefici més gran per a la vida o la salut del pacient”.

Divorcis i impostos

L’any 2018 hi va a ver a Espanya més de 112.000 ruptures matrimonials, a banda de les ruptures de les parelles de fet que, de vegades, no tenen cap transcendència jurídica i escapen de tot control. Una immensa majoria d’aquestes ruptures va implicar l’establiment  de pensions d’aliments en favor de fills menors d’edat i també, potser,  la fixació d’una pensió compensatòria en favor d’un cònjuge  o la determinació d’una compensació econòmica per raó de treball. Doncs bé, totes aquestes figures tenen repercussió fiscal a l’hora de fer la declaració de la renda. Molta gent no ho sap, o bé té informació errònia i, fins i tot, hi ha llegendes urbanes com la que diu que el pagament de la pensió d’aliments per als fills desgrava… i no és així.

La despesa escolar

Arriba l’hora de tornar a l’escola i, cada any, els advocats especialistes en divorcis i separacions rebem la mateixa pregunta: quines despeses escolars entren dins de la pensió d’aliments dels fills i quines en queden fora? Quines són les despeses d’educació? Doncs hi entra la matrícula, les quotes escolars, les assegurances escolars, l’AMPA, les aules d’acollida (en cas que n’hi hagi), el menjador, els llibres, els uniformes i el material escolar que es facturi. A més, i això és important perque representa una font de conflictes habitual, també s’hi inclouen les excursions previstes, ja que es consideren com a despesa ordinària perque formen part del currículum educatiu. En canvi, quan parlem d’excursions no previstes ni obligatòries, com pot ser un viatge de final de curs, hem de considerar-les com activitats ordinàries no usuals ni necessàries, de manera que els progenitors hauran de pactar prèviament.
Subscriure a advocat divorcis Barcelona Subscriure a Blog