advocat divorcis Barcelona

Divorcis i impostos

L’any 2018 hi va a ver a Espanya més de 112.000 ruptures matrimonials, a banda de les ruptures de les parelles de fet que, de vegades, no tenen cap transcendència jurídica i escapen de tot control. Una immensa majoria d’aquestes ruptures va implicar l’establiment  de pensions d’aliments en favor de fills menors d’edat i també, potser,  la fixació d’una pensió compensatòria en favor d’un cònjuge  o la determinació d’una compensació econòmica per raó de treball. Doncs bé, totes aquestes figures tenen repercussió fiscal a l’hora de fer la declaració de la renda. Molta gent no ho sap, o bé té informació errònia i, fins i tot, hi ha llegendes urbanes com la que diu que el pagament de la pensió d’aliments per als fills desgrava… i no és així.

La despesa escolar

Arriba l’hora de tornar a l’escola i, cada any, els advocats especialistes en divorcis i separacions rebem la mateixa pregunta: quines despeses escolars entren dins de la pensió d’aliments dels fills i quines en queden fora? Quines són les despeses d’educació? Doncs hi entra la matrícula, les quotes escolars, les assegurances escolars, l’AMPA, les aules d’acollida (en cas que n’hi hagi), el menjador, els llibres, els uniformes i el material escolar que es facturi. A més, i això és important perque representa una font de conflictes habitual, també s’hi inclouen les excursions previstes, ja que es consideren com a despesa ordinària perque formen part del currículum educatiu. En canvi, quan parlem d’excursions no previstes ni obligatòries, com pot ser un viatge de final de curs, hem de considerar-les com activitats ordinàries no usuals ni necessàries, de manera que els progenitors hauran de pactar prèviament.
Subscriure a advocat divorcis Barcelona Subscriure a Blog