crisi econòmica

Més divorcis. La fi de la crisi?

Les dades del Consejo General del Poder Judicial són contundents: durant l’any 2014, les demandes de divorci, separació o nul-litat matrimonial van créixer un 6,9% en relació a l’any anterior. I, dins de totes aquestes crisi matrimonials, s’observa també un augment considerable de les que es produeixen de comú acord, sense haver d’anar a parar a un procediment contenciós. Són xifres que es posen al nivell de les que hi va haver l’any 2008, abans de l’inici de la crisi, i, en alguns casos, fins i tot les superen. Vol dir, això, que la crisi econòmica ja ha acabat? No exactament. Hi ha d'altres factors que hi intervenen.

La crisi econòmica i les crisi de parella

Divorcis i separacions en descens l'any 2013 en relació al 2012. És per culpa de la crisi econòmica? En canvi, creixen les xifres de demandes de modificació de mesures i de guarda i aliments de fills no matrimonials, en altres paraules, els divorcis de les parelles de fet.
Subscriure a crisi econòmica Subscriure a Blog