Advocats de Familia

Jaume Codina  és el director jurídic d’Elmillordivorci.cat.  Advocat i periodista, periodista i advocat, la seva  vida professional ha girat sempre a l’entorn del Dret i del món de la comunicació.

Com a periodista,  la trajectòria de Jaume Codina és singularment rica i variada. A TVE va ser  presentador i editor de l’informatiu diari, va treballar a “Informe Semanal” i “En Portada”, fou corresponsal a Brussel-les, Buenos Aires, Hong Kong i El Caire, va dirigir les sèries documentals “Alatul” i “Bubbles” i el programa de reportatge i investigació “Línea 900”.

Després del seu pas per TVE,  Jaume Codina va ser escollit  Director de Comunicació i Captació de Fons de Metges sense Fronteres-España. Durant gairebé quatre anys, va ser el responsable de la imatge externa de la ONG i, durant  el seu mandat, es van engegar diverses campanyes.  Acabat els temps a MSF,  Jaume Codina decidí retornar als orígens, a la pràctica del Dret, per posar al servei dels clients els amples coneixements adquirits  sobre la naturalesa humana i les relacions personals.

Decidit a dedicar-se al Dret Matrimonial i de Família i  al Dret de Successions, es fa formar amb  l’il-lustre advocat barceloní Albert Bayó i, dresprés del seu pas per Azuara&Baviera Advocats, ha fundat Codina Legal Advocats. Amb els anys, Jaume Codina s'ha guanyat la reputació de ser un negociador hàbil i un bon advocat.

 

Raquel Reverter ha exercit l'advocacia en despatxos de prestigi, com Salip Abogados i Reverter&Rius i ha estat Fiscal substituta per l'Audiència Provincial de Girona.

Coneix perfectament tots els aspectes civils i penals del Dret de Familia.

És una veritable experta en totes les qüestions patrimonials que es deriven d'una crisi matrimonial o de parella. Així mateix, està especialitzada en Dret Bancari i Dret Hipotecari i sap com defensar els drets dels consumidors i dels petits inversors davant els abusos i les males pràctiques de les entitats financeres.

Actualment, col-labora com assessora jurídica a Zeed Security en matèria de Ciberbullying i Ciberassetjament, suplantació de personalitat del menor i violència de gènere en l'àmbit digital.

 

JAUME CODINA

Formació

  • Llicenciat en Dret - Facultat de Dret, Universitat Central de Barcelona, Barcelona
  • Diplomat en Dret Matrimonial i de Família – Il-lustre Col-legi d’Advocats de Barcelona
  • Diplomat en Dret de Successions.- Universitat Oberta de Catalunya i Il-lustre Col-legi d’Advocats de Barcelona

Idiomes

  • Català , castellà, francès, anglès i italià.

 

RAQUEL REVERTER

Formació

  • Llicenciada en Dret - Facultat de Dret, Universitat Central de Barcelona, Barcelona
  • Màster en Mediació civil, penal i mercantil – Il-lustre Col-legi de l'Advocacia de Barcelona-2008
  • Postgrau Corporate Compliance Esade Bussiness Law School 2017

Idiomes

  • Català , castellà, anglès.

 

Les qüestions del  Dret Matrimonial i de Família són extremadament delicades.  Afecten les àrees més íntimes de les persones en uns moments  que solen ser de nervis i de molta confusió i en els quals, en canvi, cal prendre decisions de gran trascendència futura.  És per això que la nostra activitat professional  està presidida per la qualitat, l’eficàcia i la confiança.

Cada client és diferent. Cada família és un món apart. Per a nosaltres, cada cas és sempre  el cas  més important que mai hem portat al llarg de la nostra vida professional. Aquest és el nostre compromís i la nostra mostra de respecte en relació a tots i cada ún dels clients. Li dediquem totes les hores que faci falta i no cobrem els nostres honoraris en funció del temps esmerçat.

La millor garantia que els interessos del client estan ben  defensats   s’obté a través de la col-laboració estreta i el diàleg  confiat entre client i advocat. Creiem que és fonamental  que el client  confii plenament en l’advocat i estigui segur  que contracta un professional eficaç i de qualitat que el tractarà, a ell i a la seva família, amb tot el respecte i la discreció necessàries.

Sobretot, ens preocupen les conseqüències que les crisis matrimonials poden tenir sobre els menors d’edat o sobre els qui encara depenen econòmicament dels seus pares. Els interessos dels menors són els que més protecció necessiten, de manera  que qualsevol decisió que  els afecti, desde la pensió d’aliments fins al règim d’estades amb cada progenitor,  ha de ser  reflexionada de manera exhaustiva.

Els anys de treball ens han ensenyat  que,  sovint,  els  punts més dificils de resoldre en les crisis matrimonials són els econòmics, molt més que no pas els que fan referència als fills. Resulta  essencial que qui  contracti el nostre assessorament legal sigui conscient  que les decisions que  s’adoptin  duraran molt de temps i, probablement,  no serà gens fàcil poder-les modificar. Una vegada més, la confiança entre client i advocat serà una eina  bàsica per a poder arribar a una bona resolució de la crisis matrimonial.

Considerem que la negociació és la millor eina per a  trobar solucions. El conflicte, el litigi judicial, és per a nosaltres la darrera alternativa, quan ja tots els intents negociadors  s’han esgotat sense resultat. Però, tant si  s’adopta una estratègia negociadora com si, malgrat els intents, cal acabar per vía contenciosa,  defensem  fermament els interessos dels nostres clients  i ens dotem de tots els arguments i de tots els recursos  per actuar amb les garantíes d’èxit més grans. Aquest també és el nostre compromís.

Som experts en Dret Matrimonial i de Família.  Sabem com fer una negociació i també sabem com emprendre la vía litigiosa. Creiem en la relació de confiança entre client i advocat i volem que els nostres clients sàpiguen que han fet una bona elecció. Un bon advocat por fer la diferència.