Honoraris

Els honoraris depenen de les característiques i de les particularitats de cada cas, de manera que considerem que no es poden establir unes tarifes fixes.

Però som conscients que una de les principals preocupacions de qui es vol separar o divorciar és, justament, saber quan li costarà, quin serà el cost econòmic del procediment que vulgui iniciar, sigui de separació, de divorci, de modificació de mides etc...

És per això que hem establert un protocol d’actuació destinat a proporcionar la màxima informació possible a qui estigui interessat a contractar els nostres serveis.

La primera visita és molt important. En aquesta primera visita, li demanarem que ens expliqui el seu cas i que ens aporti tota la documentació de què disposi. Farem un primer examen de la situació, veurem les diverses possibilitats, els seus avantatges i els possibles inconvenients, i, finalment, li donarem un diagnòstic inicial de què cal fer i com cal fer-ho. Si ens contracta, l'import abonat per aquesta primera visita es descomptarà de la minuta final.

Una vegada realitzat aquest primer contacte, els nostres advocats elaboraran un pressupost el més detallat possible, que inclourà, també, una proposta de formes i moments de pagament. Si vostè accepta aquest pressupost i decideix usar el nostre assessorament legal, mantindrem una segona reunió de treball, en la qual vostè signarà el full d’encàrrec formal en que manifesta que contracta els nostres serveis professionals.

Cal tenir en compte, però, que hi ha ocasions en què resulta pràcticament impossible calcular un pressupost tancat. Pensem en les vegades en que es comença negociant un possible divorci de comú acord amb l’altre cònjuge; en aquests casos, mai no se sap si s’arribarà a aconseguir aquest acord o, per al contrari, finalment no hi haurà altre remei que anar a un divorci contenciós. Necessàriament, el pressupost inicial serà, només, per la fase de negociació, i si arriba la fase contenciosa, es pressupostarà després.