Consultes

Les consultes han de ser, exclusivament, sobre qüestions de Dret de Família. Les respostes tindran caràcter general. Per donar  respostes més concretes caldrà una entrevista personal i més informació. Responem  sempre per email.

Escrigui el telèfon amb tots los números seguits i sense espais.