Coronavirus i guarda dels fills

 

Aquesta situació excepcional en què ens trobem no té precedents. La declaració de pandèmia i de l’estat d’alarma planteja un seguit d’interrogants que, abans, mai no s’havien presentat. Essencialment, les consultes que rebem al nostre despatx d’advocats de Família  són dues: si s’han de fer els canvis de guarda dels fills menors, atès l’estat d’alarma, i, si la resposta és afirmativa, com s’han de fer aquests canvis de guarda.

Les respostes que ara exposarem són un resum dels criteris adoptats pels Jutjats de Família de Barcelona  i dels consells que ha emès l’Il-lustre Col-legi de l’Advocacia de Barcelona. Considerem que es tracta d’unes orientacions que són plenament aplicables a qualsevol indret de Catalunya.

Per una banda, ha de quedar clar que la declaració d’estat d’alarma i les mesures restrictives que s’han adoptat no justifiquen l’incompliment de les resolucions judicials. És a dir, el que diu la sentència o el conveni regulador aprovat, s’ha de complir.

Això vol dir que, malgrat les restriccions de circulació, es permet l’ús del vehicle  si és per efectuar un canvi de guarda. Tanmateix, els progenitors hauran d’observar, sempre, les normes establertes per l’autoritat governativa i la sanitària per evitar la propagació del coronavirus.

Però, si algun dels progenitors presenta símptomes de contagi o ha resultat positiu en un test del Covid-19, l’interès dels fills menors (i per evitar la propagació)  fan preferible que la guarda i custòdia sigui exercida per l’altre progenitor. En aquest cas,  s’entén que hi ha una “força major” que permet suspendre provisionalment les mides establertes pel jutjat.

Es posa un accent especial en que el progenitor amb qui està el fill o els fills ha de facilitar, d’una manera encara més intensa, el contacte dels menors amb l’altre progenitor, preferiblement per mitjans que permetin  el contacte visual, com ara skype, facetime o whatsapp vídeo.

No obstant tot el que hem exposat, tant els jutges com l’ICAB exhorten els progenitors a buscar acords i a incrementar la cooperació. Aquesta recomanació, que val per sempre, es fa de manera encara més intensa mentre duri la present situació de confinament i excepcionalitat.

O sigui, que cal fer servir el sentit comú i tenir present que l’interès dels menors i la seva salut és el més important.