Coronavirus i Dret de Família: procediment judicial especial

 

A aquestes alçades, resulta ja evident que quan l’estat d’alarma s’aixequi i els jutjats reprenguin la seva activitat habitual es produirà un embús de dimensions colossals, especialment en l’àmbit laboral, el concursal i, també, en l’àmbit del Dret de Família.

Hi haurà una allau de demandes que, de fet,  ja ha començat d’ençà que, des de fa uns dies, ja és possible presentar escrits als jutjats. Pel que fa a l’àmbit que ens ocupa, el de les crisi familiars, divorcis, separacions i extincions de parelles de fet, la immensa majoria de qüestions contencioses faran referència a nous divorcis o extincions de parella, a mesures econòmiques perquè algun dels ex-cònjuges o ex-membres de la parella s’ha quedat sense feina i, naturalment, a l’incompliment del règim de guarda i custòdia dels fills menors que s’hagi pogut registrar durant l’estat de confinament.

És a dir:

a.-demandes de gent que es vol divorciar o separar

b.- demandes de modificació de mesures de gent que no pot pagar les pensions d’aliments dels fills o les prestacions compensatòries perquè s’ha quedat sense feina o ha deixat de guanyar diners a causa del Covid-19

c.- demandes de progenitors que no han pogut estar amb els seus fills tot el temps a que tenien dret a causa de les restriccions establertes pel confinament.

A tot això cal afegir tots els procediments que ja estaven en marxa abans de l’inici de la crisi i que han vist com tramitació, judicis i sentències han quedat en suspens i, de fet, hores d’ara encara no s’han reprès.

Per intentar solucionar la gravíssima situació que es crearà i evitar que tot derivi en un caos i els procediments s’eternitzin, el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 d’abril estableix, entre d’altres coses, la creació d’un procediment especial sumari que té, com a finalitat primordial, vetllar per l’interès superior dels menors i resoldre de forma ràpida les peticions que hem detallat als punts b) i c).

Serà interessant veure els criteris judicials a l’hora de prendre decisions relatives al restabliment de l’equilibri en la guarda i custòdia dels fills quan un dels progenitors no ha pogut estar amb ells, o hi ha estat menys del que li tocava, a causa de les mides dictades pel Govern i les autoritats sanitàries per combatre el coronavirus.

En principi, aquest procediment urgent i sumari estarà vigent fins a tres mesos després que acabi l’estat d’alarma.