modificació de mesures

Coronavirus i Dret de Família: procediment judicial especial

A aquestes alçades, resulta ja evident que quan l’estat d’alarma s’aixequi i els jutjats reprenguin la seva activitat habitual es produirà un embús de dimensions colossals, especialment en l’àmbit laboral, el concursal i, també, en l’àmbit del Dret de Família.

Hi haurà una allau de demandes que, de fet,  ja ha començat d’ençà que, des de fa uns dies, ja és possible presentar escrits als jutjats. Pel que fa a l’àmbit que ens ocupa, el de les crisi familiars, divorcis, separacions i extincions de parelles de fet, la immensa majoria de qüestions contencioses faran referència a nous divorcis o extincions de parella, a mesures econòmiques perquè algun dels ex-cònjuges o ex-membres de la parella s’ha quedat sense feina i, naturalment, a l’incompliment del règim de guarda i custòdia dels fills menors que s’hagi pogut registrar durant l’estat de confinament.

Els efectes de la crisi sobre les sentències de divorci

Al tercer trimestre del 2014, les demandes de modificació de mesures dictades en un procediment de divorci s’han incrementat en un 151% en relació a les que es van presentar al mateix període de l’any 2008. Són efectes de la crisi econòmica. Cada vegada, els advocats de familia hem de presentar més demandes de modificació de mesures.
Subscriure a modificació de mesures Subscriure a Blog